پاورپوینت استانداردهای اماکن ورزشی

پاورپوینت استانداردهای اماکن ورزشی

استانداردهای اماکن ورزشی
بخشی از فایل مقاله پاورپوینت
جنب و جوش و سروصدا جزء ذات ورزش است به همین دلیل سالن ورزشی باید مجزا از کلاسها ساخته شود.

ویژگی اماکن ورزشی
ابتدا طرح انجام کار » سپس اجرا
وسیع باشد.
توسط مهندسان خبره ساخته شود.
با توجه به جمعیت محل و درصد جوانان آن منطقه
رشد جمعیت در سالهای آینده را در نظر بگیرند.
سالن ورزشی باید از کلاسها جدا باشد به دلیل:

فهرست مطالب
ویژگی اماکن ورزشی
استاندارد های یک سالن ورزشی
وسایل و لوازم ورزشی
وسایل ورزشی در فضای آزاد
وسایل ورزشی در سالن های سر پوشیده

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 16

فرمت فایل: پاورپوینت