پاورپوینت اضافه ولتاژها و حفاظت تجهیزات سیستم قدرت

پاورپوینت اضافه ولتاژها و حفاظت تجهیزات سیستم قدرت

اضافه ولتاژها و حفاظت تجهیزات سیستم قدرت

انواع اضافه ولتاژها
_ اضافه ولتاژهای موجی (گذرا)
_ اضافه ولتاژهای موقتی ( فرکانس پایین)

اضافه ولتاژهای موجی:
ویژگیها
– دارای سرعت نزدیک به سرعت نور
– دارای انتشار موجی شکل (گذرا)
– با مشخصاتی مثل سرعت افزایش دامنه، فرکانس و زمان پیشانی خود مشخص می‌گردند

علل ایجاد:
– ناشی از بروز صاعقه
– ناشی از کلیدزنی (سوئیچینگ) در سیستم قدرت

اهمیت و خطرناکی اضافه ولتاژها برای سیستم قدرت
– اضافه ولتاژ ناشی از اصابت صاعقه: برای خطوط HV (زیر kV 345 )
– اضافه ولتاژ ناشی از کلیدزنی: برای خطوط EHV (بالای kV 345 )

اضافه ولتاژهای ناشی از بروز صاعقه

تخلیه جوی یا صاعقه:
تخلیه بارهای الکترواستاتیکی ابرها به زمین یا به ابرهای مجاور خود

مهمترین اثرات وقوع صاعقه در سیستم قدرت
– حرارتی
– مکانیکی
– شکست عایقی مقره ها؛
– شکست دی الکتریکی عایق تجهیزات
– افزایش پتانسیل زمین
– تداخل الکترومغناطیسی فرکانس بالا
– تخریب تجهیزات سیستم
– کاهش قابلیت اطمینان سیستم قدرت

شکل موج ولتاژ و موج جریان صاعقه

حفاظت تأسیسات الکتریکی در برابر اضافه ولتاژهای کلید‌زنی:

برای کاهش دامنه این نوع اضافه ولتاژها:
ـ استفاده از برقگیرها (در ابتدای خطوط یا ورودی پست, قبل از کلید قدرت و سکسیونر)
ـ بکارگیری فیلتر در کنار کلیدهای قدرت و بانکهای خازنی
ـ استفاده از ترانسفورماتورهای ولتاژ مغناطیسی (در خطوط)
ـ استفاده از راکتورهای شنت
ـ استفاده از دژنکتورهای مقاومت دار یا CRCB (در شبکه‌های فشارقوی )

فهرست مطالب:
۱- بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستم‌های قدرت
۲- حفاظت تاسیسات الکتریکی در برابر اضافه ولتاژهای سیستم

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 45

فرمت فایل: پاورپوینت