اصول و مبانی تربیت بدنی نگاهی به دیدگاه فلاسفه و دانشمندان

اصول و مبانی تربیت بدنی نگاهی به دیدگاه فلاسفه و دانشمندان

مقدمه
تربیت بدنی به عنوان یک حوزه اساسی در فرآیند تربیت و تعلیم انسان از دوران باستان تا امروز به ویژه در جوامع مختلف، نقش بسیار مهمی ایفا کرده است. این درس با هدف شناخت زیرساخت‌ها و مبانی تعلیم و تربیت، ارائه دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های تربیتی، و بهره‌گیری از منابع غنی اسلامی در تربیت بدنی، تاکید بر ارتقاء سلامت جسمی و ذهنی، ایجاد نظم و انضباط روحی، و جلوگیری از انحرافات احتمالی دارد. در این مقاله ما به بررسی دیدگاه‌ها و نگرش‌های معتبر فلاسفه و دانشمندان در زمینه تربیت بدنی پرداخته و سعی داریم تا تاریخچه این حوزه را از دوران باستان تا امروز به تصویر بکشیم.

فهرست مطالب
فصل اول: شناخت تربیت بدنی
فصل دوم: جایگاه تربیت بدنی
فصل سوم: تعریف اصول وشناخت تفاوت اصول منبعث از منابع دینی وعلوم انسانی.
فصل چهارم: آگاهی از نظرات دانشمندان در خصوص انسان.
فصل پنجم: شناخت اهداف تعلیم و تربیت و تربیت بدنی.
فصل ششم: آگاهی از فلسفه  نظری تاریخ از دیدگاه دانشمندان.
فصل هفتم: تعلیم وتربیت از دیدگاه دانشمندان.
فصل هشتم: شناخت فواید ساختاری وکارکردی زیست شناختی فعالیتهای جسمانی.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 109

فرمت فایل: پاورپوینت