سیستم نگهداری و تعمیرات نت

سیستم نگهداری و تعمیرات نت

سیستم نگهداری و تعمیرات (نت)

مقدمه مقاله
با رشد صنایع تعداد کارخانجات نیز افزایش یافته و فعالیتها ی در حال انجام آنها نیز پیچده تر می شوند در صد قابل ملاحظه ای از سرمایه اکثر موسسات صنعتی را مواد اولیه , لوازم مصرفی، قطعات یدکی، کالاهای ساخته و نیم ساخته و از این قبیل تشکیل میدهند که قسمت عمده سرمایه در گردش این موسسات صرف تهیه اجناس و وسائل مذکور می گردد.

لذا با توجه به این مطلب آشکار می گردد که نگهداری و حفاظت بسیار دقیق از آنها و الزامًا برقراری یک سیستم صحیح سفارش و کنترل موجودی، بسیار منطقی و اقتصادی است. اگر موجودی کالای یک مؤسسه صنعتی بیش از حد مورد لزوم باشد قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال رکود در آمده و اگر کمتر از حد مورد لزوم باشد در برنامه های عملیاتی آن وقفه پیش می آید.

لذا برای جلوگیری از این رکود سرمایه و وقفه در برنامه های عملیاتی، باید روشهای صحیح، اساسی و اقتصادی در خرید، نگهداری و مصرف اجناس اتخاذ و اجرا گردد.

با ظهور ر ایانه در صنعت و محاسن غیر قابل انکار این پدیده این اندیشه در بشر تبلور یافت که کلیه سیستم های جاری در سطح کارخانجات و صنایع تحت سیطره رایانه درآورده شوند . لذا بهره بری از سیستم تعمیر و نگهداری لازم میگردد.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 13

فرمت فایل: WORD