پرسشنامه ارتباطات خانواده هادسون (IFR)

پرسشنامه ارتباطات خانواده هادسون (IFR)

پرسشنامه استاندارد ارتباطات خانواده هادسون (IFR)

معرفی پرسشنامه
شاخص ارتباطات خانواده (IFR) توسط والتر دبلیو هادسون (۱۹۹۲) ساخته شده است که از ۲۵ گویه ساخته شده است که به منظور سنجش مشکلات ارتباطی خانواده بکار می رود.
نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۷ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «هیچ وقت»، «خیلی به ندرت»، «خیلی کم»، «برخی اوقات»، «خیلی وقت ها»، «اکثر اوقات» و «همیشه» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ در نظر گرفته می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

IFR با میانگین آلفای ۹۵/۰، ثبات درونی فوق العاده و خطای استاندارد فوق العاده پایین با میزان ۶۵/۳ را نشان می دهد.
IFR اعتبار گروه های شناخته شده خوبی دارد که بطور معناداری بین پاسخ دهنده هایی که توسط خودشان و مشاورانشان دارای مشکلات ارتباطی در خانواده تشخیص داده شده اند، تمایز قائل می شود. IFR اعتبار سازه خوبی نیز دارد، با مقیاس هایی که نباید همبسته باشد همبستگی ضعیفی دارد، و با دیگر مقیاس هایی که باید همبسته باشد، نظیر سایر درجه بندی های ارتباط خانواده و ارتباط والدین – فرزند همبستگی خوبی دارد.

پایایی و روایی: دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۶
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD