بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک
چکیده مقاله
آلاینده ها از جمله عوامل مختل کننده اکوسیستم ها به شما می روند و در این میان “فلزات سنگین” به دلیل اثرات فیزیولوژیکی آن ها بر موجودات و محیط زیست حایز اهمیت شناخته شده اند فلزات سنگین به طور طبیعی در مقادیر مختلف در محیط وجود دارند.

مقدار آن ها در خاک تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون سنگ مادر، وجود منابع آلوده کننده، کاربرد کودهای آلی و شیمیایی در کشاورزی و استفاده از پساب های صنعتی و شهری در آبیاری متفاوت می باشد خاک یکی از منابع مهم و ارزشمند طبیعت است. بدون داشتن خاک سالم، حیات و زندگی روی زمین امکان پذیر نخواهد بود. خاک به عنوان پالاینده محیط زیست محسوب می شود.

تغییر در ویژگی های اجزای تشکیل دهنده ی خاک به طوری که عملکرد طبیعی و تعادل زیستی آنها مختل گردد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافع و حیات موجودات زنده را به مخاطره می اندازد تجزیه و تحلیل نقشه پهنه بندی شاخص جامع فاکتور آلودگی نشان داد که فلزات سنگین منشأ زمین شناسی و کشاورزی دارند.
در حقیقت این فلزات به طور طبیعی در خاک وجود دارند اما فعالیت های انسان سبب تجمع بیشتر این فلزات در خاک شده است. وجود فلزات سنگین در خاک های کشاورزی ممکن است منجر به بی نظمی در ساختار خاک، دخالت در رشد گیاه و حتی آسیب به سلامت انسان از طریق ورود به زنجیره غذایی گردد.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تحلیلی بر فلزات سنگین
موارد فراوانی فلزات سنگین
واکنش عناصر سنگین با خاک
ارزیابی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر خاک
پیشگیری و تخفیف اثرات زیست محیطی
برداشت نویسنده
راهکارهای کاهش اثرات سوء فلزات سنگین
منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 28

فرمت فایل: WORD