آموزش والیبال مبتدی

آموزش والیبال مبتدی

آموزش والیبال مبتدی
تعدادبازیکنان یک تیم ۱۲ نفر است .
به همراه ۱۲ بازیکن، یک مربی (سرمربی) ، دو کمک مربی (مربی)، یک فیزیوتراپ (بدنساز) ویک پزشک می باشد.
فقط افراد مذکور مجازند درجریان بازی برروی نیمکت ذخیره ها بنشینند.
دو نفر ازاعضای تیم به عنوان بازیکن آزاد(لیبرو) مشخص می شوند (بارنگ پیراهن متفاوت ).
یکی ازاعضای تیم (به غیرازلیبرو) بایستی به عنوان کاپیتان تیم ازسوی مربی تعیین شود.(دربرگه مسابقه ثبت می گردد).
تجهیزات بازیکنان شامل پیراهن ها ، شورت ها ، جوراب ها و کفش های مخصوص است (بایستی همگی متحدالشکل باشند- پیراهن بازیکن آزاد با دیگران متفاوت است)
شماره پیراهن ها می تواند از عدد۱ تا تعداد بازیکنان مجاز انتخاب شود.
شماره ها بایستی دروسط جلو و وسط پشت پیراهن منظورشوند.
شماره روی سینه باید حداقل ۱۵ سانتیمتر بلندی وشماره پشت حداقل ۲۰ سانتیمتر بلندی داشته باشد (درمسابقات جهانی شماره بازیکن بایستی درقسمت پای سمت راست شورت به بلندای ۴ تا ۶ سانتیمتر وپهنای حداقل یک سانتمتر نصب شود).

فرمت:PDF
تعداد صفحات:۳۸

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 38

فرمت فایل: PDF