تحقیق در مورد گریدر

تحقیق در مورد گریدر

گریدر

مقدمه مقاله
گریدر در ۷۵ سال قبل بصورت ابتدائی آن ‏یعنی تیغه معلقی که در زیر دو چرخی ‏بسته می شد ساخته می شد. به تدریج که ‏موارد استعمال آن در راهسازی ازدیاد ‏یافت گریدر های بدون موتور که توسط ‏تراکتور کشانده می شدند و بالاخره گریدر ‏های موتور دار به بازار عرضه شدند.‏

هر یک از دو نوع فوق دارای معایب و ‏محاسنی هستند که مصرف همه جانبه آنها ‏را محدود می سازد. در جدول شماره (‏‎۱۰‎‏) ‏مشخصات عمومی گریدر های مختلف ارائه ‏شده است.‏

شناسایی‏
گریدر موتور دار برای تنظیم شیب ، شکل ‏دادن شیب ها و تسطیح دامنه خاکریز ها و ‏خاک برداری ها ، کندن جوی و مخلوط کردن ‏و پراکندن مخلوط خاک و مواد قیری بکار ‏می رود.‏
همچنین برای اجرای کارهای عمومی ‏ساختمانی نظیر کانال سازی اعم از کانال ‏با مقطع ‏V ‎‏ و یا کانال ذوزنقه ای شکل ، ‏برای ایجاد و تنظیم شیب شانه های راه ، ‏در روسازی آسفالت ها و راه های فرعی به ‏طریق مخلوط کردن در محل و بالاخره برای ‏نگاهداری رویه ی جاده های شنی استفاده ‏می کنند.‏

استفاده از گریدرهای بدون موتور برای ‏کار در زمین های سخت و آبدار بر نوع ‏موتور دار آن ارجح است. گرچه طرح رویه ‏راه بر حسب نوع مواد مصرف شده ، شرایط ‏اقلیمی و بارهای طرح تفاوت می کند ولی ‏اجزاء اصلی تشکیل دهنده را در شکل (۱-۸) ‏نشان داده شده اند. کار هر لایه از راه ‏باید قبل از شروع به احداث لایه بعدی ‏کامل به اتمام برسد و شکل بندی شود.‏

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 20

فرمت فایل: WORD