تحقیق اسیب های ورزش والیبال

تحقیق اسیب های ورزش والیبال

اسیب های ورزش والیبال
یک ورزش جمعی محبوب با بیش از 800 میلیون علافمند در جهان ، پرطرفدارترین ورزش در جهان که بازیکنان در هر سطح مهارت از آن لذت می برند. از 1895 در آمریکا توسط ویلیام جی مورگان ابداع گردید. از 1966 در دو زمین بازی شکل گرفت. المپیک : شن( دو بازیکن در هر طرف) و در زمین سخت فضای باز (6 بازیکن در هر طرف) اپیدمولوژی با وجود همه اطلاعات درباره آسب ها ، یک تعریف ثابت از آسیب و جراحت وجود ندارد. شافل و دیگران نسبت آسیب در 50 ساعت میان ورزشکاران آماتور تورنمت 1986 آمریکا. آسیب شرایطی است که در یک ورزشکار از نظر پزشکی ارزیابی می گردد. آسیب ها در تورنمت ملی والیبال 1987 ، ام جی اسپورتز 1990 ، 18 (6) : 624 اپیدمولوژی، واتکینز و گرین نسبت آسیب ها را در میان 86 بازیگر مرد در لیگ ملی اساتیش در طی دوره یک ساله به میزان 53% اعلام نمو.دند. تعریف آسیب این بود هر شرایطی که دو روز یا بیشتر مانع از فعالیت ورزشکار شود. زمین بازی؛ مدارکی وجود دارد که نشان می دهد آسیب در والیبال در زمین های نرم تر کمتر است. فرتی و همکاران دریافتند کشش تاندون زانو بر روی چو.ب سخت تر کمتر از سطوح لینولیوم است.

زانوی پرنده
یک پژوهش اپیدمولوژیک از بازیکان والیبال. 1984 ،12 (10) پزشکی ورزشی 1984 . ورزشکاران usof تعداد 5 پیچ خوردگی را در هر ساعت بازی در روی شن کمتر از آسیب روی زمین سخت گزارش نمودند.

راهنمایی برای جلوگیری از آسیب
همیشه بر روی ساحل بازی کنید. آسیب های شانه : از نظر آناتومی بین 8 تا 20% آسیب های والیبال ، شانه است. اغلب کشیدگی تاندون superspinatus یا تاندون عضله دو سر می باشد. شافل 1990 واتکینز و گرین 1992 ، برینر وپرا 1999. آسیب های شانه: کمان حرکتی در برخورد با شانه در چرخش خارجی افزایش و در چرخش داخلی کاهش می یابد. این احتمال بعد از فعالیت بعدی در اسپک زدن و سرویس زدن پیش می آید. اگر درد شانه اضافه شود، چرخش داخلی کمتر است که با برنامه کشش بر چرخش داخلی تاکید می شود. اطلاعات usotc 8 سال اطلاعات آسیب های والیبال usoto بازبینی کر هر شرایطی که مربی تشخیص دهد.ورزشکاران 1370 سایت تیم های ملی سن 14- 35 560 ورزشکاران معرفی شده به مربیان دارای آسیب های برخوردی 2600 (برخی از معرفی شدگان برای چندمین بار)
آسیب های 2 المپیاد در میان بازیکان والیبال الایت در مرکز آمورشی المپیک آمریکا ( چکیده) مجله انگلیسی پزشکی ورزشی ، منتشر شده در زوئن 2005 .

آسیب های شایع والیبال

فهرست مطالب
زانوی پرنده
راهنمایی برای جلوگیری از آسیب
آسیب های شانه
ورزشکاران نوجوان
نوروپاتی ساپر اسکپیولار
آسیب های دست
آسیب های پا
قانون خط مرکزی در والیبال
دور نمای پژوهش. پیشنهاد
پیچ خوردگی قوزک پا
کا بی . ام . جی . پزشکی ورزشی 1994. پرش
آسیب های زانو
زانوی نوجوان
ساییدگی انگشت پا
فشار بر کف پا انگشت بزرگ درروی شن
مرور و بررسی آسیب در والیبال
پیچ خوردگی Sprain
روشهای درمان
پیچ خوردگی زانو Knee Sprain
پیچ خوردگی انگشت Finger Sprain
کشیدگی عضله Muscle Strain
کوفتگی Contusion
شایعترین آسیب مزمن در والیبالیست ها
گرفتگی عضلانی
اقدامات اولیه در آسیب های ورزشی
پیشگیری
نتایج

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 22

فرمت فایل: WORD