مقاله آسیب شناسی ورزشی

مقاله آسیب شناسی ورزشی

آسیب شناسی ورزشی
مقدمه مقاله
همانطور که می دانیم حرکت اساس زندگی را تشکیل می دهد اما همین حرکت ممکن است باعث ایجاد آسیب بشود ۰بهرحال عوامل کلی که آسیب در ورزش ها را وجود می آورد شامل عوامل شخصی ( سن ، تجربه ، سطح آمادگی ،بعضی از بیماری ها و ۰۰۰ )و وسایل و تجهیزات (زمین و لباس و۰۰۰ ) و اختصاصات ورزشی ( وضعیت خطرآفرین در هر ورزش ) می باشد شناگران نیزبخاطراجرای حرکات تکراری ، آمادگی خاصی برای آسیب دیدگی در قسمت شانه دارند ۰ اگرچه ممکن است که این آسیب شامل عضلات پایین تنه و پشت هم بشود ۰ هدف اصلی شناگران مانند همه رشته ها ی ورزشی ، مؤفقیت در رده بالا است و این موضوع باید توسط همه آنهایی که در مراقبت از ورزشکاران و پیشرفت و سازماندهی برنامه تمرین درگیر هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد ۰ اکثر ورزشکاران ورز شی بعد از وقوع آسیب سعی در درمان آن دارند ، در حالی که هدف و تلاش مربیان و پزشکان تیم باید ارائه یک برنامه تمرینی مؤفق ،برای پیشگیری از آسیب ها واجراهای مخاطره آمیز باشد در این مقاله ابتدا نگاهی به آناتومی شانه (کمربند شانه ای ) و تکنیک دست شناگران شده است تا درک بهتری از فیزیولوژی آسیب فراهم آید و سپس شنا و آسیب های شانه در شناگران مورد بررسی و در نهایت راه حل ها ی پیشگیرانه ارائه می گردد .

بخش اول : کمربند شانه ای
مفاصل کمربند شانه ای :

الف : مفصل جناغی – ترقوه ای
ب : مفصل آخرومی – ترقوه ای
ج : مفصل غرابی – ترقوه ای
د : مفصل دوری – بازویی

لیگامنت
الف) لیگامنت ها ی مفصل جناغی – ترقوه ای :
۱و۲ – لیگامنت خلفی و قدامی جناغی – ترقوه ای : این دو لیگامنت از تغییر مکان در جهت فوقانی مفصل ممانعت می کند .
۳- لیگامنت بین ترقوه ای : این لیگامنت از تغییر مکان ترقوه به سمت جانب خارجی (طرفین)جلوگیری میکند .

ب ) لیگامنت ها ی مفصل آخرومی – ترقوه ای :
۱- لیگامنت فوقانی و تحتانی آخرومی- ترقوه ای
۲- لیگامنت غرابی – ترقوه ای

ج ) لیگامنت مفصل غرابی – ترقوه ای :لیگامنت غرابی – ترقوه ای :
۱- قسمت کانوید (conoid)
۲- قسمت ذوزنقه ای (trapezoid )

د )لیگامنت های مفصل دوری – بازویی :
۱،۲،۳ –لیگامنت ها ی فوقانی ، میانی و تحتانی دوری – بازویی ۴-لیگامنت غرابی-بازویی

مفصل دوری – بازویی (کتف و بازو ) یک مفصل متحرک و از نوع کروی می باشد . در این مفصل سر گرد استخوان بازو در حفره دوری استخوان کتف قرار می گیرد . در دهانه حفره دوری بافت فیبروکاتیلاژ باعث عمیق تر شدن این حفره می شود . این مفصل توسط یک کپسول مفصلی احاطه شده است و توسط لیگامنت ها یی که نامبرده شد مستحکم می گردد .

لیگامنت عرضی – بازویی :
این لیگامنت سر بلند عضله دو سر را در شیار عضله دو سری نگاه می دارد .
یک سر لیگامنت بر روی برجستگی بزرگ و سر دیگر آن بر روی برجستگی کوچک استخوان باز و می نشیند و به این ترتیب شیار عضله دو سر بازویی بصورت یک کانال در می آید .

کیسه ها ی زلالی
چندین کیسه زلالی در اطراف مفصل شانه قرار دارد ،اما کیسه زلالی زیر زائده آخرومی مهمترین آنها در مفصل شانه می باشد . این کیسه زلالی بین قوس زائده آخرومی و کپسول مفصلی قرار دارد و تاندون عضله فوق خاری باعث تقویت بیشتر آن می شود . در هنگام انقباض عضله دالی این کیسه زلالی به آسانی آسیب پذیر است . انقباض عضله دالی ممکن است این کیسه زلالی را از بین خود و زائده آخرومی پرس کرده و باعث واردآمدن آسیب به آن شود .

فهرست مطالب
مقدمه ۳
بخش اول: کمربند شانه ای مفاصل ۴
لیگامنت ۴
کیسه های زلالی ۵
عضلات ۶
عضلاتی که برروی مفصل شانه و استخوان بازو اثر می گذارد ۶
عضله فوق خاری ۷
عضله تحت کتفی ۷
بخش دو م: شنا ۸
حرکت دست در شنا ۸
بخش سوم : آسیب های شانه ۱۱
شکل آنا تومیکی آسیب ۱۱
التهاب تاندون – شانه شناگران ۱۱
تمرین ۱۳
کار سنگین (اضافه کار ) ۱۳
عدم تعادل در قدرت ۱۴
وضعیت برخورد در کشش دست شناگران(حرکت پارویی) ۱۵
بخش چهارم:ارزیابی بالینی از التهاب تاندون شناگران ۱۶
بخش پنجم : پیشگیری از التهاب تاندون: ۱۷
تعادل بخشیدن به قدرت عضلات ۱۷
انعطافپذیری ۱۸
تکنیک های مناسب ۱۹
پرهیز از کار سنگین ۲۰
بخش ششم : درمان التهاب تاندون: ۲۱
طبقه بندی التهاب تاندون ۲۱
درمان آسیب التهاب تاندون عضله های چرخش دهنده بازو ۲۴
برنامه توان بخشی ۲۵
منابع ۲۷

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 28

فرمت فایل: WORD