تحقیق پیرامون آب و هوای ایران

تحقیق پیرامون آب و هوای ایران

آب و هوای ایران

مقدمه مقاله
کشـور ایران بـا وسعـت ۱،۶۴۰،۱۹۵ کیلومتـر مربـع در نیمـه جنـوبی منطقه معتدل شمالی بین ΄۰۳، °۲۵ و ΄۴۷، °۳۹ عرض شمالی از خط استوا و ΄۱۴، °۴۴ و ΄۲۰، °۶۳ طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. حدود ۹۰ درصد از خاک کشور در محدوده فلات ایران واقع شده است. سرزمین ایران بطور کلی کوهستانی و نیمه خشک بوده و میانگین ارتفاع آن بیش از ۱۲۰۰ متر از سطح دریاست.

بیش از نیمی از مساحت کشور را کوهها و ارتفاعات، یک چهارم آن را دشت ها و کمتر از یک چهارم دیگر آن را نیز زمین های در دست کشت تشکیل می دهد. پست ترین نقطه داخلی با ارتفاع ۵۶ متر در چاله لوت و بلند ترین آن قله دماوند با ارتفاع ۵۶۱۰ متر در میان رشته کوه البرز قرار دارد، در کناره جنوبی دریای خزر ارتفاع زمین ۲۸ متر پایین تر از سطح دریای آزاد می باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
مشخصات طبیعی ایران
آب و هوا ی ایران
آب و هوای ایران متأثر از چندین سامانه‌ است
عوامل مؤثر بر آب و هوای ایران
منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 21

فرمت فایل: WORD