هوش هیجانی یا EQ

هوش هیجانی یا عاطفی (Emotional Intelligence) که به اختصار EI گفته می شود و معمولاً معیار ارزیابی آن را «ضریب هوش هیجانی» یا EQ می نامند، به معنای قدرت درک کردن، کنترل کردن و ارزیابی احساسات است.

هوش هیجانی چیست؟

موفقیت در EQ یا ضریب هوش هیجانی، بستگی به توانایی برای درک کردن علائم افراد و دادن واکنش مناسب به آنها می باشد.
بنابراین، هر کدام از ما برای بهتر فهمیدن، بهتر همدردی کردن و بهتر گفتگو کردن با دیگر افراد، باید مهارت های هوش هیجانی را پرورش دهیم.
اگر EQ را پرورش ندهیم، از موفقیت در کار و زندگی خبری نخواهد بود.
به طور کلی EQ عبارتست از میزان توانایی درک افراد دیگر، برای مثال چه چیزی فرد مورد نظر را تحریک می کند و چگونه می توان با آن فرد همکاری نمود.

هوش هیجانی

طبقه بندی EQ

1- خودآگاهی

توانایی تشخیص احساسات یکی از عوامل EQ می باشد.
پرورش خودآگاهی نیاز به توجه احساسات واقعی دارد.
اگر احساسات خود را ارزیابی کنید، می توانید آنها را کنترل نمایید.

مهمترین عناصر خودآگاهی عبارتند از:
– آگاهی احساسات:توانایی تشخیص احساسات و تاثیرات آنها.
اعتماد به نفس :قابلیت های خود را بشناسید و متکی به آنها باشید.
شما باید دارای یک EQ بالا باشید تا بهتر درک کنید، بهتر همدردی کنید و بهتر گفتگو کنید

2- خود تنظیمی

گاهی شما کنترل کمی بر احساسات خود دارید و مدت زیادی عصبانیت و یا خشم در شما وجود خواهد داشت.
در این گونه مسائل، روش هایی برای کنترل احساسات وجود دارد، از قبیل:مثبت اندیشی، پیاده روی طولانی، تنفس عمیق و دعا خواندن.

خود تنظیمی شامل:
– خود را کنترل کردن
– صادق و قابل اعتماد بودن
– وجدان داشتن و مسئول عملکرد خود بودن
– سازگار بودن و انعطاف پذیر بودن
– پذیرفتن روش های جدید

3- انگیزه

برای داشتن انگیزه نیاز داریم که هدف مشخص باشد و نگرش مثبت وجود داشته باشد.
ممکن است تفکر مثبت و یا منفی داشته باشید، اما با تلاش و تمرین، می توانید مثبت فکر کنید.
افکار منفی را می توانید مثبت کنید و در رسیدن به هدف پیروز خواهید بود.

انگیزه شامل:
– تلاش دائمی برای بهبود و یا رسیدن به هدف
– تعهد و هماهنگی با اهداف گروه
– ابتکار و توانایی انجام کاری که قبلا انجام نشده است.
– خوش بینی

4- همدلی

توانایی تشخیص احساسات مردم، یک عامل موفقیت در کار و زندگی می باشد.
مهارت شما در قضاوت احساسات و کنترل کردن احساسات می باشد.
– گرایش خدمات:پیش بینی کردن، شناختن و برآوردن نیازهای مشتریان
– پرورش دیگران:آنچه دیگران برای پیشرفت و تقویت توانایی هایشان نیاز دارند را در اختیار بگذاریم.
– تنوع افراد:فرصت ها را در افراد متفاوت پرورش دهیم.
– آگاهی سیاسی:احساسات گروه و قدرت ارتباطات را بدانیم.
– درک دیگران:احساسات را از روی نیازها و خواسته هایشان تشخیص دهیم.

5- مهارت های اجتماعی

امروزه همه به اینترنت دسترسی دارند. مهارت های مردم بسیار مهم است، زیرا شما باید دارای یک EQ بالا باشید تا بهتر درک کنید، بهتر همدردی کنید و بهتر گفتگو کنید.

از جمله مهارت های مفید عبارتند از:
– قابلیت نفوذ :به کارگیری روش های تشویق
– ارتباطات :برای فرستادن پیام های روشن
– رهبری :الهام بخش و راهنمایی کننده گروه
– تغییر کاتالیزور:مدیریت تغییر یابد.
– بررسی نارضایتی ها:درک، گفتگو و حل و فصل اختلافات
– بستن قرارداد
– مشارکت و همکاری:کار کردن با دیگران به منظور رسیدن به یک هدف مشترک.
– قابلیت های گروه در پیگیری اهداف جمعی