• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
جزوه و خلاصه جامعه شناسی سازمان‌ها مفاهیم اساسی بر اساس کتاب گیدنز مبانی جامعه شناسی بروس کوئن ترجمه منوچهر صبوری دانشگاه پیام نور و مراکز.