• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
سوال معماری سرویس گرا چیست را می‌توان اینگونه پاسخ داد که رهیافتی برای ساخت سیستم‌های توزیع شده است که انواع کارکردهای نرم افزاری را در قالب