• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
به طور کلی محوطه سازی عبارت است از معماری نمای خارجی و فضای بیرونی ساختمان در واقع می‌توان گفت همان سلیقه و همان ظرافتی که در طراحی فضای داخلی به کار رفته