• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
مدل بازاریابی Marketing چیست آشنایی با انواع مدل های بازاریابی پرکاربرد ابزاری جهت طبقه بندی اطلاعات تسهیل تصمیم گیری متدها و مدل‌ های متعدد.