• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
مقدمه پیش از اسلام پارسی پارتی استفاده از حیاط مرکزی در بین النهرین به زمان اوروک 2500 – 3000 ق.م بر می گردد که به عنوان یک فرم کلی در معماری و احداث بناهای