• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
فاجعه‌ ای که در انتظار کشورهای وابسته به نفت است کشور عربستان نیز بر مبنای قیمت نفت 70 تا 80 دلار بسته شده و آن‌ها نیز گفتند.