• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
در این نوشته به نحوه محاسبه مالیات در قبوض برق پرداختیم. کاربران … حال جای سوال دارد چرا مالیات بر ارزش افزوده در قبوض برق بر ضمه مشتری است؟