• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
مقاله همایش علمی کاربرد لیزر در مهندسی پزشکی و عملکرد تاثیرات فوری و پایای لیزر کم توان و پر توان بر نشانه های استئوارتریت زانو.