• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
مقوله دیگری كه از فضا جدا نیست زمان است ادموند بیكن می‌گوید عامل زمان را در طراحی نمی‌توان نادیده گرفت دریافت معنی و مفهوم یك فضای شهری