• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
شهروند کیست و شهرنشینی چیست شهرنشین به کسی اطلاق می‌ شود که در محدوده جغرافیایی به نام شهر سکونت دارد اما از هویت شهروندی برخوردار نیست.