• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
تغذیه‌ی ناکافی یکی از انواع سوءتغذیه است این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که بدن غذای کافی دریافت نمی‌کند این کمبود می‌تواند منجر به تاخیر