• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
در روش‌های آبیاری بارانی مکانیزه برای جابجایی آبپاش‌ ها و لوله جانبی از انرژی که در واقع نوع سنتی روش آبیاری زیرسطحی به‌ شمار می‌ رود سنتی