پرسشنامه خاص گرایی و عام گرایی

پرسشنامه خاص گرایی و عام گرایی

پرسشنامه استاندارد خاص گرایی و عام گرایی

پرسشنامه استاندارد خاص گرایی و عام گرایی شامل 50 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
خاص گرایی و عام گرایی : خاص‌ گرایی را می‌توان توسل به عناصر هویت‌ بخش فرهنگی خاص دانست. که در آن بر بی‌همتایی شیوه‌ها، اعمال و ایده‌های یک گروه یا جماعت معین تأکید می‌شود. در این پژوهش، تعیّن حقیقت و اعتقاد به یکتایی باورهای یک گروه یا شخص که راه نفوذ در فرهنگ‌های دیگر یا نفوذ فرهنگ‌های دیگر در باورهای آن گروه را می‌بندد. به خاص‌گرایی تعبیر می‌شود و عدم تعیّن حقیقت، چه شخص قائل به امکان دستیابی به آن باشد. و چه امکان فهم حقیقت را امکان‌پذیر نداند، به عام‌گرایی تعبیر می‌گردد. (حبیبی‌فهیم، 1390).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش سنجش عام‌ گرایی و خاص‌ گرایی افراد بر اساس تعلق آنها به یکی از نظام‌های ذهنی قیاسی، استقرایی و شبکه‌ای صورت می‌گیرد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش اکبری(1392) به منظور بررسی روایی (محتوایی) پرسش نامه مذکور از تنی چند از اساتید و صاحب نظران راجع به محتوای آن سؤال شد. و با اعمال تغییرات پیشنهادی ایشان، تأیید نظر ایشان مبنی بر روا بودن ابزار اخذ شد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش اکبری (1392)، به منظور سنجش پایایی هر یک از ابعاد این پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. که هر یک از ابعاد پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار است.

مشخصات پرسشنامه خاص گرایی و عام گرایی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 50 سوال
تعداد مولفه: 8 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 9
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل: WORD