پاورپوینت هدف های سازمانی و اثر بخشی

پاورپوینت هدف های سازمانی و اثر بخشی

این فایل پاورپوینت شامل 29 اسلاید بوده و درباره هدف های سازمانی و اثر بخشی می باشد.

مقدمه
یکی از شاخص‌ های قضاوت و شناخت انسان‌ها، بررسی اهداف و خواسته‌ های آنان است.
اهداف نمادهایی هستند که بیانگر مرتبه و درجه‌ی تکامل افراد است. لذت بخش‌ ترین تجربه بشر در زندگی، دستیابی به اهداف مورد توجه وی و در نهایت کسب موفقیت در زمان معین است.

معمولاً افراد مایلند که در جهت حصول به اهداف از قبل تعیین گردیده تلاش نمایند از این رو اهداف سازمان محرکه های مهمی برای کارکنان و معیاری برای اندازه گیری کارایی آنان خواهند بود.

تعرِِیف هدف سازمانی

هدف سازمانی نوعی وضعیت مطلوب است که سازمان قصد رسیدن به آن را دارد.
هدف سازمانی نمایانگر یک نتیجه یا نقطۀ نهایی است.

هدف سازمانی

ادوین لاک نویسنده ای بزرگ در زمینه هدفگذاری است که به همراه همکارانش(هدف)را چنین تعریف کرده اند.
چیزی که فرددرصدد دستیابی به آن است هدف،مقصود یا منظور یک فعالیت واقدام به حساب می آید.

انواع اهداف در سازمان ها

بعد اول:

هدفهای رسمی(ماموریت) : عبارت است از بیانیه های رسمی که به بصورت آرمانی و ذهنی طراحی شده و بیشتر برای جلب رضایت عموم می باشد
هدف های عملیاتی :مقاصد حقیقی سازمان را منعکس می کند. (وظایف و فعالیتهای عملی انجام شده در سازمان)

بعد دوم:

هدف های کوتاه مدت: اهدافی هستندکه سازمان سعی دارد تا ظرف حدود یک یا دو سال به آنها دست یابد
هدف های بلند مدت: ‌اهدافی هستند که سازمان سعی دارد تا در مدت حدود سه تا پنج سال به آنها برسد.

ویژگی های اهداف

سازمان ها هدفی را که بر می گزینید باید دارای ۵ ویژگی باشد. درصورتی‌که اولین حرف هر یک از کلمات این پنج ویژگی اهداف را با هم ترکیب کنیم به کلمه‌یSMART به معنی هوشمند می‌رسیم.

  • مدیران باید اهداف سازمانی‌ای را توسعه دهند که ویژه Specific باشند
  • مدیران باید اهداف سازمانی‌ای را تنظیم نمایندکه قابل‌اندازه‌گیری Measurable بوده و به سطح تلا‌ش مطلوبی نیاز داشته باشند.
  • مدیران باید اهداف سازمانی‌ای را برقرار کنندکه دست‌یافتنی Achievable باشند.
  • مدیران باید اهداف سازمانی‌ای را برقرار کنندکه واقع بینانه Realistic باشند.
  • مدیران باید اهداف سازمانی‌ای را برقرار کنندکه محدود به زمان – حاوی زمان بندی Timely باشند.

اثربخشی

اولین دیدگاهی که نسبت به اثربخشی ارائه شد (احتمالا در طی دهه 1950 مطرح گردید) که بسیار ساده بود .اثربخشی به عنوان میزان یا حدی که یک سازمان اهدافش را محقق می سازد ، تعریف شده بود . اما در این تعریف ابهامات متعددی وجود داشت مثلا این اهداف مطرح شده متعلق به کیست؟ اهداف بلند مدت یا کوتاه مدت ؟ اهداف واقعی یا رسمی؟ و…..

اما هدفی که بیشتر محققان توافق دارند بقاء می باشد . یعنی فعالیتهای سازمان در جهت تداوم حیاتش می باشد.

تعاریف اثربخشی سازمانی

  1. میزان تحقق اهداف
  2. توانایی سازمان در بهره برداری از محیط خود در جهت تامین منابع کمیاب و ارزشمندرا
  3. میزان سلامت و کارایی درونی سازمان
  4. تامین خواسته های عوامل محیطی و ذی نفعهای سازمان.

رابینز : «اثر بخشی سازمانی به لحاظ آنکه مستلزم معیارهای چندگانه ای است هم به وسایل و امکانات بایدتوجه شود و هم به نتایج حاصله.

هوج : «اثر بخشی سازمانی وضعیتی است که در آن سازمان مورد نظر منابع را به میزان محدود مصرف کند و قادر باشد به هدف یا اهداف ، با توجه به معیارهای تعیین شده دست یابد.»

اهمیت اثر بخشی سازمانی :

در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 تحقیقات وسیعی در مورد اثربخشی سازمانی صورت گرفت که منجر به ارائه معیارهای سی‌گانه متفاوتی شد.
در واقع اثربخشی معیارهایی را برای سنجش میزان دستیابی به اهداف سازمان فراهم می کند (معیارهای سی گانه) شامل بهره وری،کارایی،کیفیت،سودو…

فهرست مطالب

مقدمه
تعاریف هدف
انواع هدف
ویژگی های اهداف
تعاریف اثربخشی
معیار های سنجش اثربخشی(معیارهای سی گانه)
رابطه اثر بخشی وکارایی
تفاوت اثر بخشی با کارایی
مدل های سنجش اثربخشی
عوامل موثر بر اثر بخشی
نتیجه گیری
منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 29

فرمت فایل: پاورپوینت