پاورپوینت فرهنگ و سازمانها براساس مطالعات هوف اشتد

پاورپوینت فرهنگ و سازمانها براساس مطالعات هوف اشتد

این فایل پاورپوینت حاوی 16 اسلاید بوده و در مورد فرهنگ و سازمانها براساس مطالعات هوف اشتد می باشد.

امروزه ایالات متحده آمریکا در برابر کشورهای دیگر با فشارهای رقابتی سهمگین رویاروست . برای نمونه ، ژاپن در صنایع خودروسازی و الکترونیک سهم بزرگی از بازار را به چنگ آورده ، و آلمان دارای صنعت ماشین ابزار بسیار نیرومندی است. ولی هیچ کدام از آنها به فن شناسی بهتر و پیشرفته تر از ایالات متحد آمریکا دسترسی ندارند ، بسیاری گمان می برند که این تفاوتهای رقابتی تبیین های فرهنگی دارند . آنان استدلال می کنند که فرهنگ ژاپنی کارگران را به تعهد کاری بالاتر و مدیران ژاپنی را به چشم انداز بلند بردتر از مدیران آمریکایی هدایت می کند .

۴ ویژگی هوف اشتد

۱- تفاوت قدرت
۲- پرهیز از بی اطمینانی (ابهام گریزی)
۳- فرد سالاری
۴- مردانگی

تفاوت قدرت

قدرت عبارت است از توانایی شخصی (الف) برای نفوذ یا فرمان راندن بر شخص (ب) . تفاوت قدرت عبارت است از میزان نابرابری قدرت پذیرفته شده میان دو فرد . در کشورهایی که نمره های تفاوت قدرت آنها زیاد است ، دارندگان قدرت از امتیازهایی بهره مندند ، و هنجار اجتماعی پیوندهای صریح و قوی میان بالادست و زیر دست را استوار می دارد .
در کشورهایی با نمره های تفاوت قدرت پایین ، هنجار اجتماعی بیشتر بر برابری و سهیم شدن در قدرت پا می فشارد . هنجارهای تفاوت قدرت به واکنش های افراد در برابر ساختار سلسله مراتب قدرت و اختیار در سازمانها باز می گردد .

پرهیز از بی اطمینانی

سطوح بالای خطر و بی اطمینانی برخی از افراد را ناآسوده می کند . پرهیز از بی اطمینانی به درجه تمایل مدیران به ثبات و درخور پیش بینی بودن امور در فضای سازمانی ارتباط دارد . کسانی که در جامعه ای با پرهیز از بی اطمینانی زیاد زندگی می کنند ، دستورها و مقررات نوشته را برتر می شمارند ، به همرایی نیاز شدید دارند ، و از اضطراب و فشار عصبی بالا رنج می برند .

فرد سالاری

فردسالاری به درجه رجحانی که مردم جامعه برای کنش فردی در برابر کنش اجتماعی قایلند ، اشاره دارد . در جامعه های با نمره های فرد سالاری پایین ، وابستگی عاطفی بیشتری به سازمان وجود دارد ، تصمیم های گروهی از تصمیم های فردی بهتر شمرده می شوند ، و ابتکار فردی را نمی پسندند . در کشورهایی که عامل فردسالاری دست بالا را دارد ، ارزش های مخالف با آنچه در جامعه دور از فرد سالاری دیده می شود وجود دارد .

مردانگی

مردانگی به الگوی چیره نقش جنس مردم در جامعه اشاره دارد . این یک مقیاس برای اندازه گیری میزان تفاوت هایی است که یک فرهنگ میان نقشهای نوع ”مردانه“ ، یعنی نقش هایی که دارای مایه قوی سرراستی و بی پروایی هستند ، و نقشهای ”زنانه“ که با بار آوردن فرزندان مرتبط است ، به شدت تفاوت قایل می شود . در کشورهای دارای نمره های مردانگی کم ، مردم به سازمان های کوچک بیشتر پیوسته هستند و انگیزش کامیابی آنان ضعیف تر است . در کشورهای دارای نمره زیاد ، برعکس است .

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 16

فرمت فایل: پاورپوینت