پاورپوینت خانواده و تأثیر آن بر تربیت فرزندان

پاورپوینت خانواده و تأثیر آن بر تربیت فرزندان

خانواده و تأثیر آن بر تربیت فرزندان ، محیط خانه، نخستین و با دوام ترین عاملی است که در رشد شخصیت کودکان تأثیر می گذارد و افراد خانواده نقش بسیار مؤثری را در آشنا کردن کودکان به زندگی جمعی و فرهنگی جامعه دارند.

ساختار خانواده ها

عوامل مؤثر در رشد کودک

 • طرز برخورد صحیح اعضای خانواده با یکدیگر،
 • همراهی آنها در خانه برای تعیین هدف های خانوادگی
 • تأمین مصالح خانواده

انواع ساختار خانواده

بطور کلی خانواده ها بر اساس نوع ارتباط با یکدیگر با استفاده از ساختارهای متفاوت مثل عاطفی یا رفتاری، تأثیرات مختلفی بر پرورش کودکان و رفتار آنها دارند.

 1. ساختار عاطفی خانواده ها
 2. ساختار رفتاری خانواده ها

ساختار عاطفی خانواده ها

1- مشخصات خانواده ساختار آزاد منشانه با استفاده از روش عقلانی در کلیه ی شئون زندگی:

 • تمام افراد خانواده قابل احترام هستند.
 • اعضای خانواده صلاحیت اظهار نظر درباره ی مشکلات مربوط به خود را دارند.
 • همه ی افراد خانواده حق دارند در تصمیماتی که درباره ی آنها یا کار مر بوط به آنها گرفته می شود شرکت کنند
 • همکاری، اساس زندگی و فعالیت افراد خانواده را تشکیل می دهد.
 • بچه هایی به موقع از محبت والدین استفاده می کنند.
 • شخصیت فرزندان در خانه مورد احترام است

مشخصات فردی فرزندان این خانواده ها :

 • توانا، موفق و سازگار خواهند شد.
 • معین بودن هدف و نظم و ترتیب امور خانوادگی، راه و رسم زندگی را روشن می سازد.
 • بچه ها می فهمند چرا باید از انجام کاری خودداری کنند
 • دیدگاه های خود را بیان کرده و مهارت های خویش را ظاهر سازند.

2- مشخصات خانواده با ساختار بی قید و بند و بی کنترلی :

 • در این نوع ساختار هیچ یک از اعضای این خانواده در کار دیگری دخالت ندارند.
 • خواسته ها حاکم بر اعمال افراد است و هر فردی مطابق دلخواه خود عمل می کند.
 • زندگی اعضای این خانواده با هرج و مرج و بی نظمی همراه است.
 • آثار تزلزل در این خانواده در رفتار کودکان نیز مشاهده می شود.
 • افراد در این خانواده افرادی بی بند و بار، بی هدف، سهل انگار، خودخواه و بی هدف هستند.

مشخصات فردی فرزندان این خانواده ها:

 • احساس مسئولیت نمی کنند.
 • قادر به زندگی اجتماعی نیستند.
 • اغلب با شکست رو به رو می شوند.

3- مشخصات خانواده با ساختار دیکتاتوری و مستبدانه :

 • در این ساختار یک نفر حاکم بر اعمال و رفتار دیگران است.
 • فقط او تصمیم می گیرد، هدف تعیین می کند و راه نشان می دهد.
 • او وظیفه ی افراد را مشخص می سازد و امور زندگی را ترتیب می دهد.
 • همه باید مطابق میل او رفتار کنند.
 • برنامه ی کار افراد را معین می کند و در هر کاری که دیگران انجام می دهند دخالت می نماید
 • شخصیت و خواسته ها و نیاز کودکان به هیچ وجه مورد توجه نیست.
 • نیازهای بنیادی بچه تأمین نمی شود.
 • ز محبت خبری نیست.
 • بچه در این خانواده احساس امنیت نمی کند و وضع او همیشه متزلزل است.

مشخصات فردی فرزندان این خانواده ها

 • این گونه بچه ها در ظاهر حالت تسلیم، آرامش، سازگاری و اطاعت دارند.
 • دچار هیجان و اضطراب هستند.
 • این بچه ها اغلب در مقابل دیگران حالت دشمنی به خود می گیرند.
 • به بچه های همسن یا کوچک تر از خود آزار می رسانند.
 • از بسر بردن با دیگران ناتوانند.
 • در زمینه ی عاطفی و اجتماعی رشد کافی ندارند و در کارهای گروهی شرکت نمی کنند.
 • اغلب از ارائه ی رفتار مناسب وا می مانند.
 • از قبول مسئولیت خودداری می کنند،
 • در مراحل مختلف زندگی از ضعف و بی لیاقتی رنج می برند.
 • غالباً در کار و تحصیل نیز موفق نمی شوند.

4- مشخصات خانواده با ساختار ترکیبی :

خانواده ها گاهی از یک الگو و گاهی از الگوی دیگر با ساختار دیگری استفاده می کنند.

مشخصات فردی فرزندان این خانواده ها:

بچه های بی اراده ، ترسو و متزلزل در بر خوردهای اجتماعی
غالباً این گونه بچه ها سعی در جبران سرخوردگی های خود خواهند داشت ودچار سرگشته ای می شوند.

ساختار رفتاری خانواده ها

1- کنترل زیاد، محبت کم :

 • عقیده به سخت گیری بعنوان بهترین شیوه ی تربیتی و ضامن موفقیت فرزندان
 • جلوگیری از آزادی و استقلال عمل کودک

مشخصات فردی فرزندان این خانواده ها :

 • روح آزادی را در کودک از بین می برد.
 • فرزندان اعتماد به نفس خود را از دست می دهند و در تصمیم گیری های مهم در زندگی ناموفق خواهند بود.

2- کنترل کم، محبت زیاد:

 • عشق و محبت بیش از اندازه بدون اعمال کنترل های لازم نسبت به فرزندان
 • رفتارهای ناسازگار و ناهمخوان والدین در مقابل اشتباهات فرزندشان
 • یک کودک در یک موقعیت برای کاری که کرده است توبیخ می شود و در موقعیت دیگر انجام همان کار یا نادیده انگاشته می شود یا حتی مورد تشویق قرار می گیرد،

مشخصات فردی فرزندان این خانواده ها :

 • کودک احتمالاً لوس بار می آید
 • الگو های رفتاری ضد اجتماعی و مجرمانه از خود نشان می دهد.

فهرست مطالب
خانواده و تأثیر آن بر تربیت فرزندان
ساختار خانواده ها :
1-ساختار عاطفی خانواده ها
مشخصات فردی فرزندان این خانواده ها :
2- مشخصات خانواده با ساختار بی قید و بند و بی کنترلی :
مشخصات فردی فرزندان این خانواده ها:
3- مشخصات خانواده با ساختار دیکتاتوری و مستبدانه :
مشخصات فردی فرزندان این خانواده ها
4- مشخصات خانواده با ساختار ترکیبی :
مشخصات فردی فرزندان این خانواده ها:
ساختار رفتاری خانواده ها :
سلامت روان و نوجوانان و جوانان
عوامل تأثیر گذار بر سلامت روانی:
توصیه هایی به والدین و بزرگسالان:
برخی از رفتارهایی که برای برخورد با واکنش های سازگارانه و ناسازگارانه نوجوان توصیه شده اند در ذیل فهرست شده اند:
مهارت های اساسی در تربیت فرزندان
چگونه می شود رابطه بهتری با فرزندان خود داشته باشید ؟
راه های گوش دادن فعال :
تقویت اعتماد به نفس در کودک
راههایی که می توانند منجر به تقویت اعتماد به نفس مثبت در کودکان شوند
برخی مشکلات رفتاری کودکان و نحوه ی مقابله ی صحیح با آن
والدین باید نا مطلوب بودن این رفتارها را به کودک نشان داده و با شیوه های صحیح از تکرار آن ها بکاهند. به این منظور :
برای کاهش پرخاشگری می توان از توصیه های زیر کمک گرفت:
برای کاهش اثرات وحشت زدگی این توصیه ها را می توان به کار برد :
*مشکلات رفتاری هنگام غذا خوردن :
*مشکلات در زمان لباس پوشیدن :
*اصول تربیت سازنده درفرزندان :
*روش های مختلف برای اداره مشکلات رفتاری کودکان :
*مهارت تشویق رفتار مطلوب در کودکان:
سلامت روان و نوجوانان و جوانان
عوامل تأثیر گذار بر سلامت روانی:
توصیه هایی به والدین و بزرگسالان:
برخی از رفتارهایی که برای برخورد با واکنش های سازگارانه و ناسازگارانه نوجوان توصیه شده اند در ذیل فهرست شده اند:
مهارت های اساسی در تربیت فرزندان
چگونه می شود رابطه بهتری با فرزندان خود داشته باشید ؟
راه های گوش دادن فعال :
تقویت اعتماد به نفس در کودک
راههایی که می توانند منجر به تقویت اعتماد به نفس مثبت در کودکان شوند

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 90

فرمت فایل: پاورپوینت