پاورپوینت بازاریابی 99 اسلاید

پاورپوینت بازاریابی 99 اسلاید

بازاریابی، فرآیندی است که طی آن یک سازمان یا فرد، محصولات، خدمات یا ایده‌های خود را به مشتریان بالقوه معرفی و به فروش می‌رساند. این فرآیند شامل مراحل مختلفی مانند تحقیقات بازار، توسعه محصول، قیمت گذاری، توزیع و ارتباطات بازاریابی است.

مقدمه
فعالیت های معاصر ورزشی بوسیله سه تغییر مهمی که در عصر جدید اتفاق افتاده اند، تحت تأثیر زیادی قرار گرفته اند. این 3 تغییر مهم عبارتند از :

تنوع گرایی: افزایش فرصت هایی که با تغییراتی در ورزش سنتی حاصل شده اند؛ مثل اسنوبورد و کایت سواری.
فرد گرایی: جامعه بیشتر علاقمند به مشارکت فردی شده است تا به فعالیت های گروهی.
تجاری سازی : چرا که بازار ورزش به نحو فزاینده ای بر افزایش درآمد و در بعضی از سازمان ها به افزایش سود متمرکز شده اند.

تعریف بازاریابی

بازاریابی عبارتست از: عملیات، مجموعه ای از نهادها و قوانین و فرایندها برای ایجاد، برقراری ارتباط، ارائه و تبادل خدمات و کالاهایی که برای مشتریان، ذینفعان، شرکا و جامعه در سطح گسترده تری دارای ارزش هستند.

بازاریابی عبارت از فعالیت‏های نیروی انسانی است که از طریق تبادل فرایندها به سمت ارضاء نیازها و خواسته‏ها هدایت شود. برای روشن‏تر کردن این تعریف، می بایست مفاهیم اساسی در بازاریابی را بررسی نماییم.

تعریف بازاریابی ورزشی

بازاریابی ورزشی عبارتست از: فرآیندی برای طراحی و انجام فعالیت هایی به منظور تولید، ارزش گذاری، ترویج یا توزیع یک رشته ورزشی یا کالاهای تجاری ورزشی به منظور ارضای نیازها و خواسته های مصرف کنندگان و دست یابی به اهداف تعیین شده شرکت ها
بازاریابی ورزشی
بازاریابی ورزش (Marketing of Sport)
بازاریابی از طریق ورزش(Marketing through Sport)

ارتباط اهداف سازمان با بازاریابی

قابل توجه است که اهداف سازمانی به بازاریابی ” تعلق ” ندارند. بازاریابی برای کمک به سازمان ها ایجاد شده تا بتوانند اهداف خود را محقق کنند؛ ولی مسئولیتی در قبال آنها ندارد. بازاریابی، صرفاً ساز و کاری است که بوسیله آن یک سازمان ورزشی می تواند در محیط خود به رقابت بپردازد تا بتواند به آن چیزی که تعیین نموده است، دست یابد.

این تفاوت، مهم است؛ چرا که این امر باعث می شود، گاهی اوقات مقاومتی با مفهوم بازاریابی شکل گیرد؛ چون می توان آن را به تجاری سازی و سود جویی مربوط دانست که در تضاد با ماهیت و فلسفه وجودی سازمان های ورزشی است. با این وجود، می توان بازاریابی را ابزاری برای افزایش آگاهی افراد جامعه از یک ورزش و توسعه مشارکت و حضور در آن ورزش دانست و همچنین آن را می توان ابزار مدیریتی ارزشمندی برای سازمان های ورزشی محسوب کرد.

فرایند بازاریابی استراتژیک

بازاریابی در سطح استراتژیک متکی به 4 عنصر است:
هویت
قطعه بندی ( تقسیم بندی)
هدفگذاری
موقعیت یابی
لازم است تا این 4 عنصر را به دقت مورد توجه قرار داد ، زیرا آنها سنگ بنای فرایند بازاریابی هستند و راهنمایی های لازم برای بازاریابی عملیاتی را ارائه می کنند.

هویت

هویت سازمانی را می توان با سوالات زیر تعریف نمود :
هدف و مقصود سازمان چیست ؟
اعضای آن چه کسانی هستند؟
سازمان و اعضای آن دوست دارند تا دیگران (سازمان های ورزشی، جامعه محلی و یا حامیان مالی) آنها را چگونه ببینند؟
ارزشهای اساسی آن سازمان چیست؟

تقسیم بندی

گام استراتژیک بعدی در بازاریابی تقسیم بندی است که عبارتست از:« دسته بندی یک بازار به گروه های مشابه». ضروری است تا این گروه ها مهم و ارزشمند باشند. به این معنا که ارزش هدفگذاری را داشته باشند و متناسب با اهداف سازمان باشند. همچنین لازم است تا آنها برای اقدامات بازاریابی، موجود و در دسترس باشند. اولین گام در تقسیم بندی این است که بازار را به دو رابطه کلیدی تقسیم کنیم. اولین رابطه با مصرف کنندگان است و دومین رابطه، رابطه با دیگر سازمان هاست که به “رابطه کاری” مشهور است.

هدف گذاری

هنگامیکه دسته ها یا گروه های مختلف مشتریان شناسایی شدند، گام بعدی هدف گذاری است که عبارتست از:«تعیین و انتخاب دسته های مناسب برای تمرکز بیشتر بر آنها». بسیاری از سازمان های ورزشی، به ویژه باشگاه ها، منابع محدودی دارند که به آنها اجازه نمی دهد تا بتوانند دسته ها و گروه های بی شماری را با انتظارات گوناگونی که دارند راضی نمایند. مثلاً زمان و امکانات محدود هستند و همه تیم های ورزشی یک باشگاه محلی نمی توانند در یک زمان از امکانات ورزشی آن باشگاه استفاده کنند، بنابراین مجبورند تا انتخاب هایی انجام دهند.

موقعیت یابی

وقتیکه دسته ها و گروه ها به طور واضح شناسایی شدند و مورد هدف قرار گرفتند، گام استراتژیک بعدی موقعیت یابی است؛ در این مرحله باید به موقعیت‌ها و تفاوت‌هائی پرداخت که می‌توان از آنها برای متمایز کردن یک شرکت یا محصول از رقبای آن استفاده کرد تا از این طریق جایگاه ویژه ای در ذهن مشتریان هدف پیدا کند. به عنوان مثال، فوتبال در انگلستان را در نظر بگیرید که در آن، یک تیم فوتبال 5 نفری، یک تیم لیگ دسته دوم و یک تیم لیگ برتری موقعیت های مفهومی متفاوتی را به لحاظ کیفیت بازیکنان، امکانات و تأسیسات باشگاه و کالا ها و اجناس مربوط به آن ها، دارا هستند.

مفاهیم اساسی بازاریابی

نیاز

نیاز (Need) یعنی کمبود یا حالت محرومیت احساس شده در فرد که آرامش و تعادل انسانـی را بر هم زده و در او انـگیزه ای برای ارضاء ایجاد می کند.

خواسته

خواسته یعنی چگونگی رفع نیاز ، به عبارتی خواسته ها (wants) راه های رفع نیاز بوده و با توجه به فرهنگ جوامع و نیز وضع در آمدی افراد ، تعداد آنها نا محدود و دائماً در حال تغییر می باشد.

تقاضا

تقاضا (Demand) یعـنی اقدام به رفـع نیـاز و خواسـته با لـحـاظ نمـودن منـابع مالی ، بنابر این محـدودیت ریالی می تواند ، خواسته کالای  x را به تقاضای کالای y بدل نماید.

کالا

کالا (Product) یعنی هر شیء یا چیزی که توسط شخص معین و یا مؤسسه ای تولید شده و قادر به رفع نیازهای فردی و یا جمعی مصرف کنندگان باشد

مبادله

مبادله (Exchange) روشی است برای رفع نیاز که در آن فرد کالای مورد نیاز خود را با پرداخت پول یا ارائه کالا و یا خدمت به دیگران بدست می آورد.

شرایط مبادله

1- وجود حداقل دو نفر
2- وجود چیز ارزشمند و مورد نیاز طرفین
3- وجود علاقمندی در طرفین
4- آزادی طرفین در قبول یا رد پیشنهاد
5- توانایی طرفین در مراوده و تحویل بموقع کالا

معامله

به واحد اندازه گیری بازاریابی ، معامله (Transaction) اطلاق می شود.
یک معامله در بر گیرنده داد و ستد یا بده – بستان فایده بین طرفین مبادله می باشد.

شرایط لازم برای تحقق معامله

وجود حداقل دو کالای با ارزش
توافق در مورد شرایط مبادله
توافق در مورد زمان مبادله
توافق در مورد مکان مبادله

تعریف بازار

محل تجمع عده ای از عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان بالقوه و بالفعلی که دارای نیازهای مشترک بوده و از وسیله مبادله یا پول مشترکی استفاده می کنند ، بازار (Market) نامیده می شود.

عوامل مورد نیاز برای تشکیل بازار

عرضه کننده
تقاضا کننده
نیاز یا احتیاج
قدرت خرید

انواع یا شیوه های بازاریابی

  1. بازاریابی تبدیلی
  2. بازاریابی انگیزشی
  3. بازاریابی توسعه ای
  4. بازاریابی مجدد
  5. بازاریابی همزمانی
  6. بازاریابی حفاظتی
  7. بازاریابی تضعیفی
  8. بازاریابی مقابله ای

فهرست مطالب

مقدمه
تعریف بازاریابی
تعریف بازاریابی ورزشی
ارتباط اهداف سازمان با بازاریابی
فرایند بازاریابی استراتژیک
مفاهیم اساسی بازاریابی
تعریف بازار
عوامل مورد نیاز برای تشکیل بازار
انواع یا شیوه های بازاریابی
وظیفه مدیر بازاریابی
ابعاد بازاریابی
آمیخته بازاریابی برای سازمان های ورزشی
اشتباهات رایج در فرایند بازاریابی
مشکلات اساسی در بازاریابی جدید
وضعیت کنونی بازاریابی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 99

فرمت فایل: پاورپوینت