پاورپوینت ناهنجاری های وضعیت بدن

پاورپوینت ناهنجاری های وضعیت بدن

ناهنجاری های وضعیت بدن
بخشی از فایل مقاله پاورپوینت
وضعیت طبیعی مهره ها
به طور کلی ستون فقرات از ۳۱ مهره تشکیل شده است که وظیفه مهم نگهداری قامت و حفاظت از نخاع را به عهده دارد وجود قوسها در ستون فقرات سبب دفع بهتر نیروهای وارد شده ونیز حرکات بالا تنه را به همه جهت ممکن و آسان می سازد.

وضعیت طبیعی ستون فقرات
ستون فقزات از چهار قوس تشکیل شده است :
قوس گرد نی ( ۷ مهره)
قوس پشتی (۱۲مهره)
قوس کمری(۵ مهره)
قوس خاجی(۵مهره متصل)

وضعیت صحیح بدن از پهلو
اگر فرد از پهلو در مقابل خط شاقولی قرا ر گیرد خط شاقولی با یستی به ترتیب از قوزک خارجی پا قسمت خارجی کشگک زانو تاج خاصره زائده آخرمی استخوا ن کتف و وسط لاله گوش عبور کند.

فهرست مطالب
وضعیت طبیعی مهره ها
وضعیت طبیعی ستون فقرات
وضعیت صحیح بدن از پهلو
سر کج
سر به جلو
شانه افتاده
پشت گرد
کمر گود
پشت تابدار
پشت کج
زانوی پرانتزی
زانوی ضربدریپای چرخیده به خارج
پای چرخیده به داخل
کف پای صاف
انگشت چکشی
شست کج

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 26

فرمت فایل: پاورپوینت