مقاله فروشگاه مجازی

مقاله فروشگاه مجازی

مقاله فروشگاه مجازی
مقدمه :
فروشگاه مجازی چیست ؟
مفهوم فروشگاه مجازی :
فروشگاه مجازی در حقیقت فروشگاهی است که وجود فیزیکی ندارد وحتی اگر وجود فیزیکی هم داشته باشد می تواند تمامی خدماتی که یک فروشگاه واقعی ارائه می دهد را بدون وجود فیزیکی ارائه دهدواین امکان پذیر نیست مگر در وجود اینترنت .
می دانیم که برای استفاده از خدمات اینترنتی نیاز به حضور در مکان خاص انجام اعمال اداری وقت گیر نداریم .

پس فروشگاه مجازی در اینترنت می تواند بسیار مفید باشد زیرا :
ـ نیاز به حضور فیزیکی در مکانی خاص نداریم .
ـ با کمترین هزینه از همه خدمات ممکنه استفاده می کنیم .

هدف ما نیز ایجاد فروشگاهی است که بتوان در آن حداکثر خدمات را به کاربران مان بدهیم. اما این تضمین کننده همه آن خدمات نیست .
برای خرید از فروشگاه مجازی نیاز به استفاده از کارت اعتباری می باشد .
کارتهای اعتباری مورد نیاز در هر فروشگاه زنجیره ای مربوط به شرکتهای طرف قرارداد با آن فروشگاه مجازی می باشد .

فهرست مطالب
مقدمه  .۲
فاز اول : جمع اوری و تجزیه و تحلیل داده های خام  ۳
۱-۱). پرسشنامه  ۵
۲-۱). چارت سازمانی  .۷
۳-۱). روند نمای مدل ذهنی  .۸
فاز دوم : طراحی کلی  ۹
۱-۲). معرفی اهداف و نیازها   ۱۰
۲-۲). نمودار گردش مستندات ..۱۱
۳-۲). دیاگرام محتوا (CD) ..12
۴-۲). نمودار جریان داده (DFD)  ۱۳
۱-۴-۲). سطح ۱  …۱۳
۲-۴-۲). سطح ۲  ۱۴
فاز سوم : امکان سنجی  ..۱۶
۱-۳). فعالیت ها  ۱۷
۲-۳)شبکه  ۱۸
فاز چهارم : طراحی تفصیلی  ۱۹
۱-۴).نمودار جریان داده (DFD)   ۲۰
۱-۱-۴). سطح ۳  ۲۰
۲-۱-۴). سطح ۴ .۲۷
۲-۴). فرم ها  ..۳۳
۱-۲-۴). طراحی فرمها  ۳۳
۲-۲-۴). روندنمای گردش فرمها  ۳۸
۳-۲-۴). شناسنامه فرمها  ..۳۹
۳-۴). ‍P.S.,D.F.D.E.,P.D.E.  ..۴۶
۴-۴). دیکشنری اجزا و ساختار داده  .۵۸
۵-۴). ERD   ۶۸
۶-۴). کدگذاری  ۶۹

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 73

فرمت فایل: WORD