مقاله درباره مالیات بر ارزش افزوده

مقاله درباره مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده

بخشی از مقاله
مالیات بر ارزش افزوده ،مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کالا ها و خدمات به عنوان مودیان نظام مالی اتی بای n علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه شده،به صورت درصدی از بهای فروش کالا یا خدمات، در زمان فروش ازخریداران اخذ و به صورت دوره ای(فصلی)به سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.هر گونه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خرید توسط مودیان اعم از وارد کنندگان – تولید کندگان توزیع کندگان- صادر کندگان، که در این نظام مالیاتی به عنوان عامل وصول نه پرداخت کننده مالیات محسوب می گردنند،

طلبای شان از دولت محسوب به صورت فصلی با سازمان امور مالیاتی کشور تسو یه می گردد .تسویه مطالبات مودیان بابت مالیات های پرداختی ایشان در زمان خرید،یا از طریق کسر از مطالبات دریافتنی از خریداران و یا از طریف استرداد تئسط سازمان امور مالیاتی کشور به ایشان،صورت می پذیرد. مقاله پیش رو بطور کامل و جامع به بررسی مقالات حسابداری می پردازد . در بخش نخست اشاره ای داریم به شناسایی چهار جنبه مشخص حسابداری (AFIT) مالیات بر درآمد مالیات بر درآمد و نگاه کوتاهی نیز به قوانین مرتبط با این حسابداری خواهیم داشت . سپس مقالات و مطالعات موجود در را بتفصیل بررسی نموده و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی داریم . در این مقاله ضمن تاکید بر سوالات موجود به حوزه هایی پرداخته ایم که مستلزم توجه تحقیقاتی بیشتری هستند و قطعاً آنالیز بیشتری می طلبند.

همچنین ببینید
مقاله مالیات بر ارزش افزوده

فهرست مطالب
فصل اول : آشنایی مختصر با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده
مقدمه
دلیل مطالعه و بررسی حسابداری مالیات بر درآمد ها
مروری بر قوانین موجود در حسابداری مالیات بر درآمد ها
احتمال مالیات نامعلوم
سپرده گذاری مجدد دائمی در آمدهای خارجی
مدیریت در آمدها
مطالعات مدیریت در آمدها بواسطه تخفیف بها
مطالعات مدیریت در آمدها از طریق حساب احتیاطی مالیات
مطالعات مدیریت درآمدها از طریق احتیاط(صلد حدید)درگزارش مخارج مالیات آمریکا درسود خارجی
رابطه بین تفاوت های مالیات – ثبت و ویژگی های در آمدی
قیمت گذاری اطلاعات مالیاتی گزارش شده در صورت وضعیت های مالی
حساب های مالیاتی معوق
مطالعات تجربی
تحقیقات نظری
مالیات احتیاطی
مفاد اطلاعات در آمد مشمول تخمینی و تفاوت های ثبت – مالیات
رابطه بین عواید همزمان (معاصر) و تفاوت های مالیات – ثبت
رابطه بین عواید آتی و در آمد مشمول مالیاتی تخمین
فصل دوم : ارزش افزوده حسابرسی داخلی مفهوم جدید افزوده شده به حسابرسی داخلی
مقدمه
معادله ارزش افزوده
مفهوم ارزش افزوده
توجه به فرهنگ اذعان به وجود خطرات در سازمان
گزیده ای از گزارش اسمیت
کمیت ارزش افزوده حسابرسی داخلی
فصل سوم : مالیات بر ارزش افزوده
مقدمه
تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده و دولت های ایران و کشور های دیگر
نرخ مالیات بر ارزش افزوده
مصرف مالیات بر ارزش افزوده
حجم مالیات بر ارزش افزوده در چند کشور اروپایی
پیشینه وحال در ایران
پیشینه تاریخی
تعریف جهانی مالیات
تعریف نظری مالیات بر ارزش افزوده
تعریف عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده مطابق مفاد عملیات مقرر در قانون
انواع مالیات
آیا مالیات بر ارزش افزوده باعث گران شدن کالا ها می شود؟
تأثیرات مالیات بر ارزش افزوده بر صادرات
VAT مزایا و معایب
مالیات بر ارزش افزوده در ایران
فصل چهارم : تأثیرات مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر درآمد های کشور
مقدمه
بیان مسئله
تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
روش های اعمال مالیات بر ارزش افزوده
انواع مالیات بر ارزش افزوده
نقش انتظارات در موفقیت نظام مالیات بر ارزش افزوده و آثار روانی وضع آن
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح عمومی قیمتها
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بودجه دولت
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع در آمد
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری
اثر درآمدی وضع مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف خانوار
اثر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد ثبات اقتصادی
فصل پنجم : پیشینه تحقیق و نتیجه گیری
پیشینه تحقیق
نتیجه گیری
منابع
چکیده انگلیسی

این مقاله رایگان میباشد
منبع فایل : prozhe.com

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 96

فرمت فایل: PDF