پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی رایگان

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد تمایل به برنامه ریزی شامل پرسشنامه استاندارد تفسیر و نمره گذاری امتیازدهی روایی پایایی پرسشنامه

این پرسشنامه ۱۰ گویه و دو مولفه دارد.

نحوه امتیاز دهی
به هر یک از پاسخ های بله در قسمت الف یک امتیاز تخصیص دهید و مجموع آن را ثبت کنید.
به هر یک از پاسخ های بله در قسمت ب یک امتیاز تخصیص دهید و مجموع آن را ثبت کنید.
اولی امتیاز برنامه ریزی شخصی شماست، دومی امتیاز برنامه ریزی کاری شما.

تفسیر نتایج
امتیاز 5 در اولی و دومی به ما میگوید که شخص یک برنامه ریز فعال است و شخصی که امتیاز پایین به دست می آورد یک برنامه ریز منفعل است. برای موفقیت در کار پیچیده امروزی و محیط سازمانی متلاطم، نیازمند یک نگرش فعالانه در برنامه ریزی هستیم. یک برنامه ریز فعال برای هدایت فعالیتها به جلوتر فکر می کند و روز به روز هدفگذاری می کند. یک برنامه ریز منفعل در مقابل موقعیت های اتفاق افتاده واکنش نشان می دهد و نتایجی را به دست می آورد که رضایت خاطر کمتری را از آنها دارد، نسبت به آنچه که می توانست باشد.

روایی و پایایی
روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است. همچنین پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آلفای این پرسشنامه بالای 70 درصد بدست امد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این پرسشنامه می باشد.

منبع: مقیمی، سید محمد، 1388، “سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی”، چاپ دوم، تهران، انتشارات ترمه.

مشخصات پرسشنامه
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات: 3
تعداد گویه: 10
تفسیر و نمره گذاری: دارد
پایایی و روایی: دارد
منبع: دارد
قیمت پرسشنامه : رایگان

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 3

فرمت فایل: WORD