تحقیق درباره انواع روش های آبیاری

تحقیق درباره انواع روش های آبیاری

با چه روشی آبیاری کنیم؟
روش های آبیاری عبارتند از:

الف) روش هایی که آب روی شیب حرکت می کند.
1- روش های ثقلی): آب تمام سطح را خیس می کند.

غرقابی آبیاری کرتی
در این روش زمین را به قطعات کوچکی به نام کرت تقسیم می کنیم و کوچکترین واحدی که آبیاری می شود کرت است. کرت ها معمولاً مستطیل شکل هستند , اندازه ی آنها از چند متر مربع تا چند متر مربع متفاوت است . کرت ها معمولاً در وسط جوی های کوچکی واقع می شوندو آب را از طریق همین جوی ها دریافت می کنند.

ابعاد کرت ها به چهار عامل بستگی دارد:

 • بافت و ساختمان خاک و میزان ماده ی آلی یا به عبارت دیگر مقدار نفوذ پذیری خاک , هر چه نفوذ پذیری بیشتر باشد کرت ها را کوچکتر می گیرند.
 • شیب زمین , شیب زیاد باعث کوچک شدن ابعاد کرت ها می شود زیرا اختلاف ارتفاع دو طرف کناری و یا ابتدا و انتهای کرت نباید از حد معینی بیشتر باشد , بنابراین هر چه شیب کمتر باشد ابعاد کرت را بزرگتر می گیرند.
 • مقدار آب ورودی به کرت , یعنی حجم جریانی که در واحد زمان از یک مقطع عبور می کند . هر چه مقدار آب ورودی به کرت بیشتر باشد ابعاد کرت را می توان بزرتر گرفت.
 • عرض تیغه ی برداشت وسائل مکانیکی, عرض کرت ها باید مضرب صحیحی از تیغه ی جلوی ماشین آلات برداشت باشد تا در امر برداشت محصول مشکلی ایجاد نشود.

از جمله مزایای آبیاری کرتی عبارت است از:

 1. بومی ایران است.
 2. وقتی آب یا خاک شور است بهتر از روش های دیگر شستشو می دهد.
 3. وسائل و ادوات خاصی ندارد.
 4. به تخصص و مهارت خاص نیاز ندارد.

و از جمله معایب آبیاری کرتی عبارت است از:

 1. تلفات آب زیاد است.
 2. مواد غذایی را از خاک خارج می کند.
 3. با آب کم نمی توان آبیاری کرد.
 4. برای همه ی گیاهان مناسب نیست.
 5. نیاز به تسطیح اولیه دارد.

آبیاری نواری:
آبیاری نواری نیز مثل آبیاری کرتی است و فرق آن این است که نوار طولش بیشتر و عرضش کمتر است.

2- ( نشتی) :آ ب قسمتی از سطح را خیس می کند.
آبیاری نشتی:
منظور از نشتی این است که قسمتی از سطح زمین خیس و قسمت دیگر تماما یا تا اندازه ای از طرسق نشت خیس می شود. این خیس شدن ممکن است در سطح خاک ظاهر شود یا نشود.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 14

فرمت فایل: WORD