پرسشنامه آموزش مجازی

پرسشنامه آموزش مجازی

آموزش مجازی

پرسشنامه حاضر در راستای انجام یک تحقیق کاربردی با عنوان« ارائه الگوی ارزیابی اجرای آموزش مجازی ….. » طراحی شده است. پاسخهای شما بسیار ارزشمند بوده و موجب غنای هر چه بیشتر تحقیق خواهد شد. ذکر نام ضرورتی نداشته و نظرات شما کاملاًً محرمانه تلقی می شود و صرفاً در راستای تجزیه و تحلیل های پژوهشی از آن استفاده خواهد شد.تعداد گویه ها ۴۶ گویه است.

روایی پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند.

روایی و پایایی : دارد (خارجی )
تفسیر و نمره گذاری: دارد
تعداد سوال : 46
نوع فایل : ورد آفیس word
تعداد صفحات: ۷
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD