پرسشنامه بازاریابی

پرسشنامه بازاریابی

دانلود پرسشنامه استاندارد بازاریابی همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد بازاریابی
پرسشنامه استاندارد بازاریابی شامل ۳۶ گویه و ۸ بعد گرایش بازاریابی، ویژگی های کارکنان واحد بازاریابی ، استراتژی های شرکت، پیش بینی، عملکرد، سیاست قیمت گذاری ، کوچک سازی ، بودجه بندی ، بازاریابی رابطه ای و هدف آن بررسی میزان توجه سازمان به واحد بازاریابی و فعالیت های انجام شده در این واحد می باشد .

مولفه های پرسشنامه

مولفه ها

سوالات

گرایش بازاریابی

۱تا۷

ویژگی های کارکنان واحد بازاریابی

۸ تا۱۱

استراتژی های شرکت

۱۲ تا ۱۴

پیش بینی

۱۵ تا ۱۹

عملکرد

۲۰ و ۲۱

سیاست قیمت گذاری

۲۲و ۲۳

کوچک سازی

۱۴ تا ۲۸

بودجه بندی

۲۹ تا ۳۱

بازاریابی رابطه ای

۳۲ تا ۳۶

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی -اجتماعی تعریف میشود که بوسیله آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام میکنند(منبع داخل فایل) .

مقیاس پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد.
( توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کاملا توضیح داده شده است.)

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه ­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
پایایی این پرسشنامه توسط (منبع داخل فایل) با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای spss بدست آمده است که به طبق زیر می باشد.

(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد
ابعاد (مولفه): دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
منبع: دارد
تعریف مفهومی: دارد
مقاله بیس پرسشنامه : دارد ( یک مقاله معتبر پژوهشی جدید)
فایل خام spss پرسشنامه: دارد(به راحتی می توانید داده ها را وارد spss کنید)
تفسیر و نمره گذاری: دارد، همچنین مدل پرسشنامه ترسیم شده است.
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD